UZV limfnih čvorova

Limfni čvorovi glave i vrata su preaurikularni i postaurikularni, okcipitalni, submentalni, submandibularni, tonzilarni, površni cervikalni, duboki cervikalni, zadnji cervikalni i supraklavikularni

  • Njihovo uvećanje može biti povezano sa infektivnim bolestima, imunološkim bolestima ( RA, LE, Sarkoidoza,) malignim bolestima i endokrinološkim bolestima

Indikacije: palpabilno uvećanje čvorova na vratu. Može biti praćeno simptomima kao što je gubitak težine, obilno noćno znojenje i povratna pireksija ( temperatura tri dana pa pauza, pa ponovo)

Tok: Palpiranje i određivanje velićine promjene te da li je prisutan bol koji nam je značajan dijagnostički parametar, zatim pristupanje ultrazvučnoj dijagnostici. Vrlo je pouzdan pregled kojim olakšano diferenciramo eventualne maligne od benignih promjena što olakšava liječenje. Također, vrijeme je bitan faktor u liječenju, stoga ne bi trebalo odgađati odlazak na pregled.

Poliklinika sv. Nikola

U ugodnom ambijentu Poliklinike Sveti Nikola na raspolaganju Vam je naš tim vrhunskih međunarodno priznatih stručnjaka i educiranog osoblja posvećenog pacijentu, te najsuvremenija oprema za ponuđena područja medicinskih specijalnosti.

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 20:00 h
Subota: prema dogovoru