Osnovni sistematski pregled

Prepoznavši važnost ranog otkrivanja i prevencije potencijalnih poremećaja u organizmu,možemo Vam ponuditi obavljanje godišnjeg sistematskog pregleda u ugodnom ambijentu visokomodernizirane Poliklinike Sveti Nikola.

Prevencija i preventivni sistematski pregledi gotovo da su najvažniji i najučinkovitiji dio današnje medicine.

Sa programom preventivnih pregleda za odrasle prepoznajemo osobe sa povišenim rizikom za razvoj pojedinih bolesti,a neke od tih stanja možemo započeti i odmah liječiti.

Paketi sistematskih pregleda se mogu po dogovoru mijenjati, a stojimo na raspolaganju i sa fleksibilnošću vremena obavljanja pregleda, na zadovoljstvo kako korisnika tako i nas.