O inkontinenciji

Inkontinencija mokraće vrlo je često stanje u žena i obuhvaća gotovo sve aspekte svakodnevnog života. Ne utječe samo na bolesnice, nego i na njihove obitelji, što predstavlja značajan medicinski, društveni i ekonomski problem.

International Continence Society (ICS) definira inkontinenciju urina kao stanje nevoljnog otjecanja mokraće koje se može objektivno dokazati, a bolesniku predstavlja socijalni i higijenski problem. Inkontinencija mokraće vrlo je često stanje u žena i obuhvaća gotovo sve aspekte svakodnevnog života. Ne utječe samo na bolesnice, nego i na njihove obitelji, što predstavlja značajan medicinski, društveni i ekonomski problem.

Prevalencija poremećaja kontinencije mokraće raste s dobi, tipičnim stopama u mlađih odraslih žena od 20 do 30%, u srednjoj dobi od 30 do 40% te daljnjim rastom u starijoj dobi do vrijednosti od 30 do 50%

Suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima za urinarnu
inkontinenciju postiže se optimalan učinak liječenja te omogućuje kvalitetan život bolesnica. Uspjeh liječenja ovisi o valjanoj dijagnostici i primjereno odabranom načinu liječenja (kirurškom ili konzervativnom).

Praćenje razvoja bolesti i učinaka primijenjenog liječenja važan je
pokazatelj terapijske uspješnosti, kao i odrednica eventualne terapijske korekcije. Suvremene metode dijagnostike i praćenja razvoja bolesti od ključnog su značaja za pravilan odabir terapijskog pristupa, kao i objektivnu procjenu terapijske uspješnosti.

Poliklinika sv. Nikola

U ugodnom ambijentu Poliklinike Sveti Nikola na raspolaganju Vam je naš tim vrhunskih međunarodno priznatih stručnjaka i educiranog osoblja posvećenog pacijentu, te najsuvremenija oprema za ponuđena područja medicinskih specijalnosti.

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 20:00 h
Subota: prema dogovoru

    Hrvatski Hrvatski English English