• ESWL
 • by Goran Gluhak
 • 7. veljače 2020.

  Poliklinika Sveti Nikola pruža mogućnost liječenja bubrežnih kamenaca pomoću ekstrakorporalne litotripsije udarnim valovima (Extracorporeal shock wawe lithotripsy – ESWL) koja je neinvazivna metoda liječenja kamenaca u bubrezima i gornjem dijelu mokraćnih putova a uvedena je u kliničku praksu 1982. godine od strane Chaussy-ija.

  Danas je to metoda izbora u liječenju kamenaca koja se primjenjuje kod više od 90% pacijenata sa ovom bolešću.

  Ekstrakorporalna litotripsija (ESWL) podrazumijeva primjenu udarnih valova visoke energije koji se generiraju u izvantjelesnom izvoru i potom pod kontrolom RTG-a ili ultrazvuka usmjeravaju na kamen u bubregu ili gornjem dijelu urotrakta. Udarni valovi po prelasku iz sredine manje gustoće (meka tkiva) u sredinu veće gustoće (kamen) oslobađaju veliku količinu energije koja rastvara kamen u sitne dijelove koji se potom spontano izmokre. Za izvođenje ove procedure u poliklinici koristi se piezoelektrični specijalni aparat jedan od najmodernijih danas dostupnih Piezolith 3000 by “Richard Wolf” GmbH.

  Kandidati

  Kandidati su svi pacijenti koji imaju dijagnosticirane bubrežne kamence, a pritom im stvaraju zdrastvene probleme.

  Opis zahvata

  Dio aparata koji emitira udarne valove naziva se glava aparata i isti se prislanja na kožu lumbalne regije dok pacijent leži na specijalno dizajniranom stolu. Kontrola usitnjavanja kamenaca radi se pomoću RTG-a i ultrazvuka. S obzirom na veličinu i lokalizaciju samog kamena, ESWL tretman je ponekad potrebno ponoviti što je uključeno u cijenu, dok se kamenac ne razbije u potpunosti.

  Priprema

  Prije izvođenja procedure ESWL svi pacijenti moraju biti pregledani od strane liječnika, što podrazumijeva ultrazvučni pregled bubrega, laboratorijske analize krvi i mokraće uključujući i testove za zgrušavanje krvi a u nekim je slučajevima potrebno učiniti i intravensku urografiju. Zahvat se u poliklinici Sveti Nikola najčešće izvodi ambulantno uz prethodnu pripremu koja sadrži dijetalnu prehranu i čišćenje crijeva dan prije zahvata. Ukoliko je potrebno pacijentu se osigurava dan ležanja u poliklinici.

  Tijek zahvata

  Zahvat je gotovo bezbolan, bez traumatizacije okolnog tkiva i traje od 20-30min, odnosno 4000 udaraca. Bolovi se mogu javiti nakon zahvata kod mokrenja prilikom izlaska sitnih dijelova razbijenog kamenca. Kod pojave većih bubrežnih kamenaca preporuča se i postavljanje”JJ” proteze koja omogućava konstantnu drenažu bubrega. Ponekad je, zavisno od veličine i lokalizacije kamenca, proceduru potrebno ponoviti više puta ili je pak kombinirati sa drugim metodama liječenja. Zahvat je moguće napraviti i u sedaciji.

  Mjere opreza


  Među komplikacijama koje se javljaju kod ESWL tretmana mogu se pojaviti: prolazna hematurija (krv u mokraći), bubrežna kolika, infekcije urotrakta ili opstrukcija mokraćnih kanala.

  Indikaciju za primjenu ove metode liječenja postavlja urolog i rijetko nefrolog. U potpune kontraindikacije za izvođenje ove procedure ubraja se trudnoća, poremećaji zgrušnjavanja krvi zbog hematoloških bolesti ili primjena lijekova protiv zgrušavanja krvi, aktivne infekcije, nekontrolirana hipertenzija, neke anatomske deformacije bubrega i urotrakta.

   Hrvatski Hrvatski English English